Kontakt

 

MDG Songdalens styre, juni 2015. F.v. John Mahmood, Uwe Schauroth, Ingvild Endresen, Hildegunn Schuff og Tore Bjørnestøl. Håvard Kolnes var ikke til stede da bildet ble tatt.

 

Miljøpartiet De Grønnes lokallag i Songdalen ble stiftet 9. februar 2015. Vi stiller til vårt første valg i september. Bli med på å farge Songdalen grønnere!

Vi kan kontaktes på songdalen@mdg.no og på vår Facebook-side!

Styret i Miljøpartiet De Grønne Songdalen i 2015:

Talsperson og sekretær Hildegunn Marie Tønnessen Schuff
Talsperson 2: Tore Bjørnestøl
Kasserer: John Mahmood
Styremedlem: Uwe Schauroth
Styremedlem: Håvard Kolnes
Styremedlem: Ingvild Endresen

Kommunevalgliste 2015

1. HILDEGUNN MARIE T. SCHUFF (1979)

2. TORE BJØRNESTØL (1963)

3. Håvard Kolnes (1993)

4. Linda Johannessen (1972)

5. Uwe Schauroth (1969)

6. Ernst Georg Buse (1955)

7. John Mahmood (1979)